www.grafsteenkunstenaar.nl
voor een "persoonlijk" keramisch graf, urnen en gedenkbeelden.

Galerie Victor Benckhuijsen    Sint Josephstraat 121     5104 EC Dongen   Holland  Tel: 0162 320273 

Zie; voor een complete orientatie, na een overlijden: Afscheidswijzer, 2014,Tilburg
(Victor Benckhuijsen; gedenkbeelden op pag 98)

Routeplanner

"Een persoonlijk graf" duidt op een specifieke verbeelding, die de nabestaanden toedichten aan de overlevende. Het graf wordt een plaats van samenkomst, met een levendige herkenbaarheid. Niet alleen uit respect voor de overledene maar ook uit respect voor de geschiedenis; voortgebracht door de overlevende, wordt in het graf de levensvraag een persoonlijke betekenis toegedicht.
Deze zoektocht wordt in een symbool uitgedrukt, dat past bij een credo van de overlevende. Het symbool ontstaat door samenspraak tussen U; de nabestaanden en mij als  kunstenaar.  Een vanuit klei vervaardigd graf, schept de mogelijkheid om tot een brede variatie van beelden te komen. Klei, gestookt in een oven, wordt steen, die qua samenstelling te vergelijken is met weersbestendig hardsteen;  zoals dat in de natuur gevormd wordt door de hitte van de inwendige aarde. Klei is kwarts en kwarts komt op aarde in verschillende samenstellingen voor zoals zand, klei, steen en glas. 
Een graf een persoonlijke uitstraling geven, betrekking hebbend op de overledene, is tot heden in de geschiedenis niet gebruikelijk geweest.  De aandacht van deze bijzetting m.b.v. een keramische grafsteen gaat uit naar de, in het “nu” levende herinnering van de nabestaanden.
De nabestaanden; die de overledene niet gekend hebben, vinden persoonlijke herkenbaarheid d.m.v. de uitstraling van het graf.
Met een bezoek aan mijn atelier, breng ik u, in discretie, in contact, met de eerste indrukken van hetgeen, tot heden als keramische grafstenen, door mij is uitgevoerd.
Regelmatig wordt, naar uw wens, het contact onderhouden om de weg van totstandkoming van de grafsteen, samen met de kunstenaar te bewandelen.
Het graf wordt op de begraafplaats in zijn geheel ge´nstalleerd op een gladde, zwart, gegoten stenen onderplaat (8 cm. dik) ter grootte van het graf. (Al naar voorschrift van de begraafplaats worden de hoekpunten gefundeerd met betonpalen).
Hierop worden de funderingplaat en de keramische delen aangebracht.

Victor Benckhuijsen

    Drente
       “Het spel met een beeld” met klei is als een spel in de zandmandala,
         zoals o.a. door Tibetaanse monniken gemaakt, dat inhoudelijk,
          als een vertaling voor "verbondenheid en onthechting"
staat.
                                              

                                   Afscheidswijzer 2014

    Zeeland            

                                                                         Brabant

 

                                                                                                        Zandmandala, uit Tibet